Media

2016/02/04 - Dacic: " Rusenjia ISIS-a podsecaju na rusenje crkava na Kosovu"

2016/02/04 - Dacic: "Najopasniji teroristi su oni koji veruju u ciljeve", Agency Tanjug

2016/02/04 - Jozef Bodanski: "Islamizam nastao doc niko nije gledao", DANAS

2016/02/04 - "Dijalog o opasnostima islamskog terorizma", Kurir

2016/02/04 - "Svetska elita na Univerzitetu Dzon Nezbit", Informer